Når uhellet er ute

Er du uheldig og kommer ut for et uhell, ringer du ditt forsikringsselskap og melder skade. Er ikke bilen kjørbar, rekvireres bergingsbil.

Du kan også ringe oss, så er vi behjelpelig med assistanse.